HISTORIA

Kort historik om R.A.B.T Transatlantic

Den blå flaggan med det gula St. Andrews – korset och bokstäverna R.A.B.T. i de fyra blå fälten representerar Rederi AB Transatlantic. Bolaget grundades den 11 oktober 1904 av sjökapten Wilhem R. Lundgren i samarbete med varvsdisponenten G. D. Kennedy. Detta blev den stora genombrottsperioden för Svensk transoceansk sjöfart. Det var heller ingen tillfällighet att R.A.B.T flaggan i likhet med den skotska har ett diagonalt kors, då G.D Kennedy var bördig från Skottland.

Med okuvlig energi och framåtanda lyckades kapten Lundgren övervinna alla motgångar och till slut hade Transatlantic vunnit fast fot för sin trafik på Sydafrika och Australien. Drömmen om en passagerarlinje förverkligades 1915, Svenska Amerikalinjen föddes. I oktober samma år avgick SS Stockholm till New York, därefter följde fartygen Kungsholm och Gripsholm. Det klassiska Drottningholm finns som “hangtag” på samtliga plagg.

G. D. Kennedy var en av få som stödde Lundgren i hans kamp för ett svenskt rederi i den här storleken. Som tack för dessa kraftfulla insatser hedrades han därför genom att få ge namn åt rederiets skolskepp som också blev dess flaggskepp.

Denna fullriggare, byggd år 1888, döpt till Dunboyne, övergick sedermera till Transatlantic 1915 där hon fick namnet G. D. Kennedy. Efter detta såld till kungliga flottan 1923 för att där användas som skolfartyg. Nu döptes hon till af Chapman och såldes slutligen 1947 till Stockholms stad och inreddes till vandrarhem och ligger idag vid Skeppsholmen i Stockholm.

105 år senare övertog klädentreprenören Per-Eric Melinder rättigheterna till R.A.B.T. – Transatlantic och med detta sjösätts nu ett nytt svenskt klädmärke som andas äkta svensk maritim historia och sålunda knyts säcken ihop. Den gamla Transatlantic-flottan ger numera namn åt kollektionen. De grovstickade plaggen döps efter aborigine-språket. I kollektionen finns för övrigt jeans i rustik denim, navy pants, skjortor med intressanta detaljer, trikåplagg med grovt japanskt garn och klassiska skepparjackor i segelvävs-struktur. Transatlantic’s kollektion vänder sig till modemedvetna män som vill vara en del av det unika arvet.


Short history of R.A.B.T. TRANSATLANTIC
The flag with the yellow St. Andrews cross and the letters R.A.B.T. in the four blue fields represents the shipping company Transatlantic. It was founded on 11 October 1904 by Captain Wilhem R. Lundgren together with shipyard managing director G.D. Kennedy. The reference to St. Andrews, amidst the Swedish colours of blue and yellow, was not an accident. For G.D. Kennedy stemmed from Scotland.

This was the moment of historical breakthrough for Swedish transoceanic shipping. With unbending energy and fighting spirit, Captain Lundgren succeeded in overcoming all obstacles and in the end establish Transatlantic as a strong presence in the routes to South Africa and Australia. The dream of a passenger line across the Atlantic was realized in 1915 when the Swedish-American Line was inaugurated. In October that year, SS Stockholm made its maiden trip to New York. Two other ships, Kungsholm and Gripsholm, followed. In that spirit, all our clothing features a hangtag with the classical Drottningholm.

G.D. Kennedy was one of the few who supported Lundgren’s in his fight for a Swedish shipping company of international stature. As a sign of appreciation for his strong backing, Lundgren’s company named its school ship, also its flagship, after the Scots. Built in 1888 and originally called Dunboyn, this sailing ship was renamed G.D. Kennedy in 1915 when it was taken over by Transatlantic. It was later sold to the Royal Swedish Navy as a school ship, now renamed once again to af Chapman. It was finally sold again to the City of Stockholm in 1947 and turned into a youth hostel. So it remains till this day, permanently anchored across from the Old City and the Royal Palace.

A century later (105 years to be precise), clothing entrepreneur Per-Eric Melinder acquired the rights to R.A.B.T Transatlantic and thus is launched a new Swedish clothing line which breathes the true spirit of Swedish maritime history. The story comes full-circle.

The old fleet of Transatlantic line has indeed bequeathed its names to the new collection. The heavy knits, by contrast, have been labelled in the aboriginal language. The Collection includes jeans in rustic denim, navy pants, shirts with a plethora of striking details, stretch-fabric items in exclusive Japanese yarn and last but not least classic Captain’s jackets structured as sail’s cloth.

The Transatlantic Collection speaks to fashion-conscious men who want to be part of this unique legacy.